Să lucrăm împreună
hello@businessagency.ro
Soluții creative. Experiență.
Back to top

Business Agency

  /  Perspective business   /  Spiritul antreprenorial în rândul femeilor

Femeile antreprenor sunt femeile ce au fondat, dețin, și conduc noi companii în industrii emergente și stabilite. Ceea ce este înțeles ca antreprenoriat poate varia de la a fi liber-profesionist, ca de exemplu având o mică afacere de acasă și până la afaceri cu capital uriaș.

Conform descrierii originale a lui Schumpeter, antreprenorii sunt adesea văzuti ca indivizi carismatici care folosesc invenții, resurse și creativitate pentru a împinge pentru succesul comercial al inovației.

Studiul succesului antreprenorial evidențiază caracteristicile personale ale individului. Oamenii de știință folosesc descriptori precum inventivi, energici, riscanți, agresivi, dinamici, auto-motivanți și toleranți ai ambiguității. Aceste „trăsături antreprenoriale” sunt în mod clar atribute masculine.

Înainte de 1980, activitatea antreprenorială în majoritatea țărilor dezvoltate a fost dominată de bărbați. Așadar, studiul a investigat bărbații și motivele, comportamentele și caracteristicile lor.

Perioada în care comportamentul antreprenorial a fost tratat ca fiind neutru din punct de vedere al genului și fără alte distincții cruciale între populații a durat până în anii 1990.

Nivelul activităților antreprenoriale variază de la o țară la alta, precum și într-o țară, de la o regiune la alta sau de la un grup social la altul. În general, indiferent de țară, studiile din ultimii ani privind nivelul activității antreprenoriale arată că, deși importanța antreprenoriatului feminin arată o tendință ascendentă în orice economie, rata de începere a noilor companii este mai mare în cazul bărbaților.

Cu toate acestea, antreprenoriatul feminin reprezintă în continuare o sursă neutilizată de creștere economică. Prin urmare, pentru a beneficia pe deplin de potențialul antreprenorial al unei țări sau regiuni, accentul pus pe antreprenoriatului feminin este necesar. Abordarea problemei antreprenoriatului feminin nu este nouă, dar este mai populară în zilele noastre.

Dorința de a extinde participarea femeilor în activitatea de management se bazează pe trei argumente majore:

 • stilul natural al femeilor în muncă se adaptateaza mai ușor decât cel al bărbaților la schimbările locului de muncă sau ale structurii din cadrul întreprinderilor;
 • femeile pot oferi companiilor un avantaj competitiv pe piața mondială, ajutându-le să reflecte mai bine în echipele de conducere compoziția de gen a piețelor în care sunt active;
 • femeile calificate reprezintă o resursă vitală. După cum arată rezultatele demografice, în viitorul apropiat, precum și în viitorul îndepărtat, implicarea femeilor în funcții de conducere poate fi imperativă.

Schimbând regulile, femeile antreprenor își crează propriul stil de conducere, total diferit de cel al bărbaților. Acest nou stil de management nu are nimic din noțiunile predefinite de competitivitate dură, agresivitate și conducere.

Organizarea, empatia și managementul relațional reprezintă avantaje în conducerea unei companii; motivele care stau la baza implicării femeilor în afaceri sunt, de asemenea, foarte diferite de cele ale bărbaților. Mai mult de jumătate dintre femeile antreprenor se bazează pe intuiție atunci când vine vorba de analiza de piață, ceea ce permite femeilor să vadă oportunități pe care bărbații, în general, nu le observă. În plus, natura feminină le oferă o combinație mai bună între analiză și creativitate – element esențial pentru startup-uri.

În ceea ce privește profilul femeii de afaceri din România, studiul Eurochambres – Femei în afaceri ne oferă câteva caracteristici:

 • Foarte ambițioasă
 • Este măritată și are copii (81,8% măritate, 77,8% cu copii)
 • Invățământ superior, bine instruită
 • Devotată propriei afaceri, uneori neglijând familia
 • Lucrează peste 60 ore săptămânal
 • Perseverentă
 • Independentă
 • Se va auto-depăși

Principalele probleme cu care se confruntă, în general, antreprenorii români și în special femeile antreprenor sunt:

 • Instabilitatea sistemului fiscal – lipsa unei legislații financiare simple, clare și stabile;
 • Un context financiar mai puțin favorabil dezvoltării IMM-urilor: costul ridicat al creditelor, asociat instabilității sistemului fiscal, care generează teama investitorilor de a nu putea achita datoria;
 • Dificultatea accesării creditelor în cazul unei noi firme;
 • Birocrația administrativă, lipsa unui program corect de măsurare care să asigure supraviețuirea IMM-urilor în contextul competitiv creat de aderarea României la UE;
 • accesul dificil la formarea antreprenorială din cauza costurilor ridicate și a lipsei de timp pentru femeile de afaceri.

În ceea ce privește barierele de gen, obstacolele specifice care împiedică spiritul antreprenorial al femeilor sunt următoarele: tipul de educație, lipsa modelelor antreprenoriale de urmat, spiritul antreprenorial bazat pe gen, statutul social slab, stereotipul profesional, stereotipurile sociale, lipsa politicilor și programelor de înființare și dezvoltare a întreprinderilor conduse de femei; lipsa studiilor privind riscurile și oportunitățile IMM-urilor conduse de femei; dificultatea cu care femeile de afaceri reușesc să intre în anumite domenii economice considerate exclusiv masculine; lipsa facilităților pentru îngrijirea copilului, uneori combinate cu lipsa sprijinului familial.

O serie de oportunități au fost dezvoltate pentru activitățile sociale și de acasă, activități care sunt perfect adaptate pentru femei. În plus, specialiștii consideră că un număr din ce în ce mai mare de femei care sunt implicate în afaceri va genera un mediu de afaceri mai puțin corupt, în timp ce independența financiară și performanța în afaceri a femeilor le va oferi vizibilitatea și credibilitatea necesare de a dezvolta o carieră de succes.

Vestea bună este că din ce în ce mai mult, valoarea reală a unei persoane de afaceri este privită în raport cu rezultatele și tipul de relații cu ceilalți și nu în ceea ce privește sexul lor. Este normal că în concurența dintre bărbați și femei, singurele criterii de selecție să fie abilitățile, spiritul de echipă și performanța.