Să lucrăm împreună
hello@businessagency.ro
Soluții creative. Experiență.
Back to top

Fonduri Europene Digitalizarea IMM-urilor.

Depunere proiecte “Digitalizarea IMM-urilor”

Transformă-ți afacerea și adu-o în era digitală cu programul de finanțare nerambursabilă “Digitalizarea IMM-urilor”.

Presiunea de adaptare a modelelor de afaceri la cerințele digitale actuale este resimțită de tot mai multe companii. Prin urmare, acest program de investiții vine ca o soluția pentru această provocare.

Transformarea digitală aduce după sine numeroase beneficii, care sunt susținute de numeroase studii. Pe lângă îmbunătățirea semnificativă a interacțiunii cu clientul, analiza și interpretarea datelor duce și la o îmbunătățire atât a serviciilor, cât și a produselor pe care le oferi. Astfel, veniturile anuale globale înregistrează creșteri semnificative.

Așadar veniturile tale în prezent sunt strâns legate de nivelul de digitalizare al afacerii tale, iar noi te putem ajuta să îți muți afacerea în mediul digital, prin mai multe soluții și modalități, inclusiv cu tot ceea ce presupune accesarea fondurilor programului “Digitalizarea IMM-urilor”.

Mai jos găsești câteva întrebări frecvente și informații legate de acest program:

Care este valoarea finanțării nerambursabile?

– 20.000 – 30.000 euro pentru microîntreprindere; (10% cofinantare proprie)
– 20.000 – 50.000 euro pentru întreprindere mică; (10% cofinantare proprie)
– 20.000 – 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie. (10 % cofinantare proprie)

Cui se adresează acest program?

– Firme înființate înainte de 2021.
– Să aibă profit firma în 2022.

Proiectul de digitalizare se implementează în unul din următoarele domenii de activitate considerate prioritare la nivel național:

– industrie alimentară;
– industrie prelucrătoare;
– industrie auto;
– construcții;
– transport și distribuție;
– producție;
– servicii adresate populației;

Care este termenul deschiderii cererii de proiecte?
Data deschiderii cererii de proiecte: 15 Februarie 2023
Data închidere cererii de proiecte: 30 Iunie 2023.

Pentru analiza de prefezabilitate (GRATIS) va rugam sa ne furnizati urmatoarele informatii si documente:

– Draft / Bilant 2022;
– certificat constatator;
– locul de implementare al proiectului.

Ce cheltuieli sunt eligibile?

Cheltuieli eligibile:
a) cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea proiectului;
b) cheltuieli pentru managementul proiectului;
c) cheltuieli cu servicii de consultanta/analiza pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM- ul , cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare;
d) cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC, de echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune;
e) cheltuieli aferente realizării rețelei LAN/WiFi;
f)  cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor software, cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence),tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora în BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;
g) cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei;
h) cheltuieli aferente achiziționării/închirierii pe perioada de implementare și durabilitate a
proiectului, a unui nume de domeniu nou;
i) cheltuieli cu servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
j) cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
k) cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securitatii cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
l) cheltuieli cu serviciile de auditare tehnică (IT și DNSH);
m) cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC (cheltuială obligatorie în procent de maxim 10% din valoarea finanțată).

!!! SITUATIA ACTUALIZATA

Perioadă de evaluare proiecte: 03.07.2023 – 16.08.2023.
Perioadă estimativă de semnare a contractelor: 15.09.2023 – 15.11.2023.
Perioada de implementare a proiectelor este de 12 luni și va putea fi prelungită doar în situații justificate cu cel mult 6 luni, dar fără a depăși data de 31 decembrie 2025.

Completează formularul de mai jos și hai să discutăm despre afacerea ta.