Să lucrăm împreună
hello@businessagency.ro
Soluții creative. Experiență.
Back to top

Business Agency

  /  Noutati   /  Finanțări UE de până la 8,4 milioane de euro pentru proiecte de reciclare a deșeurilor
fonduriUE

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) oferă firmele din România care activează în domeniul gestionării deșeurilor, inclusiv IMM-uri, posibilitatea de a obține finanțări de până la 8,4 milioane de euro pe proiect, pentru investiții în acest sector.

Ghidul Solicitantului, emis de Ministerul Mediului, include condițiile de accesare a fondurilor europene aferente PNRR, investiția I1, subinvestiția I1.D, care se referă la construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor pentru a îndeplini obiectivele de reciclare din pachetul de economie circulară. Bugetul total al apelului de proiecte este de 286 milioane de euro, echivalentul a 1,4 miliarde de lei, și se vor finanța proiecte cu valoare eligibilă între 500.000 de euro și 8,4 milioane de euro fără TVA.

Ce contribuții vor face firmele beneficiare?

Firmele beneficiare ale ajutorului trebuie să asigure o contribuție financiară de cel puțin 25% din costurile eligibile. Valoarea aportului propriu variază în funcție de dimensiunea firmei și de județul în care se află aceasta. Astfel, microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii din anumite județe vor putea face proiecte cu un aport propriu de 25%. Pe de altă parte, companiile mari vor trebui să asigure chiar și peste 70% cofinanțare în proiect.

Proiectele pot include investiții în instalații de reciclare, inclusiv echipamente și instalații aferente activităților de pregătire pentru reciclare, reciclare și obținerea de produse finite din materialele obținute în procesul de reciclare, după caz. Acestea se realizează în baza Schemei de ajutor de stat regional pentru investiții având ca scop reducerea efectelor negative ale deșeurilor asupra mediului înconjurător și reducerea consumului de resurse primare, ce a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2269/24.08.2022.

Coduri CAEN eligibile

Eligibili vor fi operatorii economici autorizați sa desfășoare cel puțin una dintre activitățile prevăzute în lista de coduri CAEN corespunzătoare sectorului de gestionare a deșeurilor, precum colectarea, transportul, sortarea, pretratarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor. Aceștia trebuie să fie înregistrati în Registrul Comerțului și să aibă sediul social în România.

Criterii de eligibilitate

De asemenea, solicitantul trebuie să aibă o situație financiară solidă și să prezinte documente care să ateste capacitatea financiară de a asigura cofinanțarea necesară proiectului.

În plus, solicitanții trebuie să prezinte un plan detaliat al investiției, care să cuprindă informații precum obiectivele proiectului, durata implementării, beneficiarii direcți și indirecți, descrierea investiției și a echipamentelor utilizate, analiza riscurilor și a impactului asupra mediului.

Proiectele vor fi evaluate în funcție de criterii precum gradul de inovare, impactul asupra mediului, eficiența economică, potențialul de generare de locuri de muncă și nivelul de cofinanțare asigurat de beneficiar.

Este important de menționat că proiectul beneficiarilor va trebui să includă soluții de energie regenerabilă în limita a 5% din totalul cheltuielilor. Astfel se va asigura contribuția investiției la obiectivele privind schimbările climatice. Energia generată de acestea nu va fi injectată in sistemul energetic național.

De asemenea, vehiculele necesare desfășurării activităților din cadrul proiectului, trebuie sa fie echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă din perspectiva respectării mediului înconjurător.

 

PNRR propune ca până la 30.06.2026  să fie puse în funcțiune cel puțin 26 de noi instalații de reciclare. Cererile de finanțare și răspunsurile întrebărilor solicitanților se vor depune exclusiv, după definitivarea ghidului, prin aplicația regăsită pe www.afm.ro, doar în intervalele de depunere ce se vor stabili.

Ghidul propus de Ministerulu Mediului si AFM poate fi descărcat de AICI.